Drobečková navigace

Úvod > OSTATNÍ > Třídění a recyklace má pozitivní dopad na životní prostředí

Třídění a recyklace má pozitivní dopad na životní prostředíTřídění a recyklace odpadů má prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí.  Tříděním a následným využitím odpadů se výrazně šetří primární zdroje surovin, energie a místo na skládkách. Snižuje se také množství emisí, které by jinak byly vypuštěny do ovzduší, spotřeba elektrické energie na výrobu nových věcí, i spotřeba vody.

Také v  roce 2013 se podařilo snížit zátěž životního prostředí. Díky třídění a recyklaci odpadů došlo k omezení znečištění atmosféry o 1.176.339 tun CO2 ekv.

Recyklací odpadů se uspořilo 27.953.183 GJ energie, což je zhruba půlroční produkce energie jaderné elektrárny Temelín. Tolik energie spotřebuje v průměru za rok více než 310 tis. domácností, tedy zhruba celý jeden kraj.

Tato data vyplývají ze studie LCA, která velmi podrobně zkoumala životní cyklus výrobků, obalů, jejich recyklace a z nich plynoucích dopadů na životní prostředí.

Veškerá uvedená data vychází z ročních přehledů neziskové společnosti EKO-KOM, která zajišťuje třídění a recyklaci obalového odpadu pro 20.233 firem prodávajících balené zboží na českém trhu. Díky spolupráci českého průmyslu a obcí se společností EKO-KOM mohou lidé své odpady třídit v 6.057 obcích v celé ČR.