Drobečková navigace

Úvod > OSTATNÍ

OSTATNÍ


Seminář Nakládání s odpady v obci

Společnost EKO-KOM, a.s. společně s Krajským úřadem Jihočeského kraje pořádá pro zástupce obcí a měst v listopadu jednodenní seminář na téma Nakládání s odpady v obci. Na semináři se účastníci dozvědí  o novele zákona o odpadech, novinky v systému EKO-KOM a další zajímavé a důležité informace o nakládání s odpady.

Celkem je na výběr ze čtyř termínů jednodenního semináře.

Další informace a přihláška zde


Publikováno 11. 9. 2014 10:14

Naučná stezka Tábor

Dne 2. září byla za účasti představitelů Města Tábor, společnosti EKO-KOM, a.s. a dětí táborské základní školy otevřena naučná stezka o třídění odpadů na sběrném dvoře Klokoty.

Reportáž České televize z otevření můžete shlédnout zde

Fotogalerie stezky zde


Publikováno 3. 9. 2014 17:34

Upozornění - Osvětová činnost v soutěži

Čtěte upozornění pro obce - viz www.jihocesketrideni.cz/souteze


Publikováno 13. 8. 2014 17:38

V České republice se recykluje přes 70 % všech obalů

Česká republika si ve třídění a recyklaci obalových odpadů vede velmi dobře. V roce 2013 se podařilo recyklovat 72 % obalů uvedených na trh v rámci systému EKO-KOM. Za posledních deset let se tak podařilo zrecyklovat tolik obalového odpadu, který by svým objemem přesáhl více než polovinu hory Říp. Ve srovnání s ostatními státy Evropské unie zaujímá ČR podle posledních dat Evropského statistického úřadu 4. místo v  celkové míře recyklace obalů. V recyklaci plastových obalů je to dokonce 2. místo.
Pro jednotlivé materiály byla v roce 2013 míra recyklace následující: papír 87 %, plasty 67 %, sklo 76 %, nápojové kartony 21 % a kovy 56 %.

 

Recyklace odpadů z obalů v systému EKO-KOM v roce 2013

 Recyklace odpadů z obalů v systému EKO-KOM v roce 2013


Publikováno 23. 5. 2014 9:56

Každý z nás ročně v průměru vytřídí 40 kg odpadu

Množství vytříděného odpadu, který občané odloží do barevných kontejnerů, se rok od roku postupně zvyšuje.  Zatímco v roce 2008 vytřídil v průměru každý z nás 35,9 kg odpadu (plasty, papír, sklo a nápojové kartony), v roce 2013 to bylo již 39,7 kg odpadu (57,2 včetně kovových odpadů).  Své odpady aktivně třídí 71 % Čechů, tedy o procento více než v roce předchozím. Za pozitivními výsledky stojí také fakt, že Češi to mají k barevným kontejnerům stále blíže.  V roce 2012 měli občané možnost třídit do 229 tisíc barevných kontejnerů, o rok později už bylo v ulicích k dispozici 241 tisíc sběrných nádob. 

Plastová nádoba na plast 1 100 l   Plastová nádoba na sklo 1 100 l  Plastová nádoba na papír 1 100 l


Publikováno 23. 5. 2014 9:55

Třídění a recyklace má pozitivní dopad na životní prostředí

Třídění a recyklace odpadů má prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí.  Tříděním a následným využitím odpadů se výrazně šetří primární zdroje surovin, energie a místo na skládkách. Snižuje se také množství emisí, které by jinak byly vypuštěny do ovzduší, spotřeba elektrické energie na výrobu nových věcí, i spotřeba vody.

Také v  roce 2013 se podařilo snížit zátěž životního prostředí. Díky třídění a recyklaci odpadů došlo k omezení znečištění atmosféry o 1.176.339 tun CO2 ekv.

Recyklací odpadů se uspořilo 27.953.183 GJ energie, což je zhruba půlroční produkce energie jaderné elektrárny Temelín. Tolik energie spotřebuje v průměru za rok více než 310 tis. domácností, tedy zhruba celý jeden kraj.

Tato data vyplývají ze studie LCA, která velmi podrobně zkoumala životní cyklus výrobků, obalů, jejich recyklace a z nich plynoucích dopadů na životní prostředí.

Veškerá uvedená data vychází z ročních přehledů neziskové společnosti EKO-KOM, která zajišťuje třídění a recyklaci obalového odpadu pro 20.233 firem prodávajících balené zboží na českém trhu. Díky spolupráci českého průmyslu a obcí se společností EKO-KOM mohou lidé své odpady třídit v 6.057 obcích v celé ČR.


Publikováno 23. 5. 2014 9:54

Foto z vyhlášení soutěže

Datum konání: 9. 12. 2013

Fotografie z vyhlášení soutěže obcí Jihočeši třídí odpady 2013 a Soutěž ORP 2013 si můžete prohlédnout na našich stránkách:

Jihočeši třídí odpady 2013

Soutěž ORP 2013


Publikováno 14. 1. 2014 16:59

Slavnostní vyhlášení

Datum konání: 9. 12. 2013

Ve čtvrtek 9. 12. 2013 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže obcí Jihočeši třídí odpady. Zúčastnily se jej zástupci všech vítězné obce a ORP, diplomy a symbolické šeky s udanou hodnotou výhry pak převzali z rukou Ing. Hany Rodinové, PhD. (členka Rady Jihočeského kraje), Lenky Pravdové (regionální manažerka autorizované obalové společnosti EKO-KOM) a ing. Hany Pacákové (vedoucí odd. nakládání s odpady, OŽP Jihočeského kraje).


Publikováno 14. 1. 2014 16:54

Vyhlášení vítězů soutěže obcí

Dne 12. 12. 2013 od 9 hodin proběhne na Krajském úřadě Jihočeského kraje slavnostní vyhlášení vítězů letošního ročníku soutěže obcí - Jihočeši třídí odpady. Kromě vítězů budou přítomni i zástupci Jihočeského kraje (ing. Hana Pacákova a ing. Hana Rodinová, Ph.D) a regionální manažerka aturoizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
Účast nám předběžně přislíbil i hejtman mgr. Jiží Zimola.


Publikováno 11. 12. 2013 10:32

Zveřejnění výsledků

Na webových stránkách jsme zveřejnili průběžné výsledky za III. čtvrtletí 2013 a konečné výsledky za celý letošní ročník soutěže. 
Výhercům gratulujeme a čest vzdáváme poraženým.


Publikováno 2. 12. 2013 10:29