Drobečková navigace

Koronavir > MĚSTA A OBCE > Cedule Jak správně třídit odpad > Instalace cedulí

Instalace cedulí

Objednávkou se obec / městy / město zavazuje, že po obdržení do 30 dnů instaluje bezplatně objednané cedule. Tato povinnost se nevztahuje na cedule objednané za úplatu.

Povinnost instalace je splněna zasláním fotografie nainstalované cedule na kontaktní e-mail: info@jihocesketrideni.cz

Kdo nesplní tuto povinnost, bude sankciován ve výši hodnoty nenainstalovaných cedulí, tj. Kč 1.815,- / ks vč. DPH.