Drobečková navigace

Úvod > OSTATNÍ > Zajímavé odkazy

Zajímavé odkazy

Stránky autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Informace o tom, jak se obce mohou do tohoto systému zapojit a jaké povinnosti a práva z toho pro obce plynou.
(www.ekokom.cz)

Stránky věnované třídění odpadů – co a jak třídit, které odpady z domácnosti jsou využitelné, jak se odpady využívají apod.
(www.jaktridit.cz)

Zábavné stránky o třídění odpadu - filmy, soutěže, hry...
(www.samosebou.cz)

Stránky Jihočeského kraje a Krajského úřadu Jihočeského kraje. Lze zde nalézt také informace z Odboru životního prostředí Krajského úřadu.

(www.kraj-jihocesky.cz)

Informační stránky o první Recyklační aleji v ČR, která se nachází v Českých Budějovicích. Doplněno o informace, jak správně třídit odpady ve městě České Budějovice.
(www.recyklacni-alej.cz)

Stránky Ministerstva životního prostředí ČR. Lze zde také nalézt přehled a texty platných zákonů v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí včetně oblasti odpadového hospodářství.
(www.env.cz)

Stránky České inspekce životního prostředí s kontakty na kanceláře místně příslušných oblastních inspektorátů.
(www.cizp.cz)

Stránky Státního fondu životního prostředí ČR. Lze zde nalézt informace, na jaké investiční akce Fond poskytuje dotace, za jakých podmínek a jak o tyto dotace žádat.
(http://www.sfzp.cz)

Stránky časopisu Odpady, který seznamuje čtenáře se situací v odpadovém hospodářství a se subjekty, které v něm působí. Přináší informace o nových trendech a zkušenostech nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
(odpady.ihned.cz)

Stránky sdružení pro zpětný odběr malých baterií ECOBAT.
(www.ecobat.cz)