Drobečková navigace

Koronavir > MĚSTA A OBCE > Dvoudenní seminář v Plzni

Dvoudenní seminář „Putování za odpady“ 

 Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Krajský úřad Jihočeského kraje,
pořádají pro nové starosty obcí a pro účastníky soutěže obcí v třídění odpadů
Jihočeši třídí odpady 2018 a Jihočeský okresní odpadový přebor 2018
dvoudenní seminář s exkurzemi na odpadová zařízení.

Seminář se koná ve městě Plzeň v termínu 15. - 16. května 2019.

V rámci semináře se uskuteční 3 exkurze:

středa 15. 5. 2019

• do společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. provozující nejmodernější Zařízení energetického využití odpadů v Chotíkově,
• do společnosti EKODEPON, s.r.o. provozující dotřiďovací linku papíru a plastů v Černošíně,

čtvrtek 16. 5. 2019

• do společnosti AMT s.r.o. Příbram na dotřiďovací linku skla, kde se připravuje k recyklaci 87 % skleněných obalů z jižních Čech.

 
Samozřejmě se také můžete těšit na příjemný neoficiální večerní program.

Doprava do Plzně a zpět (zde nástupní místa), ubytování a občerstvení jsou pro Vás zajištěny
(tyto náklady jsou hrazeny z prostředků krajského projektu
Intenzifikace odděleného sběru využitelných složek KO
).

Prosíme Vás, abyste si vzhledem k omezené kapacitě semináře 40 účastníků,
rezervovali místo již nyní na přihlášce,
kterou najdete na stránce www.jihocesketrideni.cz/prihlaska-plzen.

Na seminář se můžete přihlásit nejpozději do pondělí 6. května 2019.

Věříme, že tento seminář bude pro Vás svým odborným obsahem přínosem
pro Vaši další práci v oblasti nakládání s odpady a zároveň bude poděkováním za třídění odpadů
ve Vašem městě resp. obci.

Těšíme se na naše setkání!

Ing. Lenka Pravdová
regionální manažerka EKO-KOM, a.s.

Ing. Hana Pacáková
vedoucí oddělení ochrany ovzduší
a nakládání s odpady
OZZL, Krajský úřad Jihočeského kraje


Filip Šmaus
za organizátora semináře

Aktuální obsazenost
31 9

stav k 6. 5. 2019 23:59 hod.