Drobečková navigace

Úvod > SOUTĚŽE > Odpadová soutěž jihočeských ORP 2015 > Pravidla ORP 2015

Pravidla Odpadové soutěže jihočeských ORP 2015

Vyhlašovatelé
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Jihočeský kraj. 

Účast
Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Jihočeském kraji. 

Období

Soutěž je vyhlášena pro období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015
Slavnostní vyhlášení výsledků 12. listopadu 2015

Způsob hodnocení

  • Pro hodnocení soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s. 
  • Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. 
  • Hodnoceny budou jednotlivá ORP podle průměrné výtěžnosti 4 základních komodit (papíru, plastů, skla a nápojového kartonu) přepočtené na 1 obyvatele obcí zapojených do systému EKO-KOM v daném čtvrtletí. ORP získává 1 bod za každý 1 kilogram (body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa).
  • ORP budou též hodnoceny za aktivní práci s obcemi na svém správním území, která se uskutečnila v období od 1. 1. 2015 do 15. 9. 2015. 

Upozornění: Pokud nebudou jednotlivé výkazy od jednotlivých obcí / městysů / měst nebo hromadné výkazy od zpracovatele dodáyn v řádném termínu, za dané čtvrtletí nebudou daným obcím / městysům / městům přiděleny body.

Hodnocení aktivní práce s obcemi
„Metodická pomoc“
Za metodickou pomoc obcím jsou považovány dopisy, letáky, doporučení, upozornění s problematikou odpadového hospodářství. Při doložení metodické pomoci bude ORP přiděleno jednorázově 25 bodů.

„Porada nebo seminář“ 
Za uspořádání porady či semináře s tématem odpadového hospodářství pro zástupce obcí příslušného ORP při účasti zástupce Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje nebo zástupce AOS EKO-KOM, a.s. bude ORP přiděleno 50 bodů. 

Materiály (doklady o provedené spolupráci) musí být doručeny na adresu organizátora soutěže písemně nebo elektronicky od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015. Vyhrává ORP s nejvyšším počtem dosažených bodů za soutěžní období. 

STUDIO GABRETA spol. s r.o.
tř. 28. října 1307/26
370 01 České Budějovice
e-mail: info@jihocesketrideni.cz

Odměny
První tři ORP s nejvyššími počty dosažených bodů získají věcné ceny v celkové hodnotě 40.000 Kč. 

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo na změnu či úpravu pravidel soutěže.