Drobečková navigace

Koronavir > OSTATNÍ > Projekt Intenzifikace

Základní informace o projektu Intenzifikace

Jihočeský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích, se rozhodly v rámci společného projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Jihočeském kraji oslovit obyvatele kraje prostřednictvím cílené komunikace. Jejím záměrem je zvýšit zájem veřejnosti o třídění odpadů, zajistit dostatečnou informovanost o nakládání s odpady a podpořit ty obyvatele kraje, kteří odpady soustavně třídí.

V roce 2021 bude projekt obsahovat:

Pro obce a města

  • Soutěž obcí „Jihočeši třídí odpady“
  • Soutěž Jihočeský okresní odpadoví přebor
  • Seminář pro města s rozšířenou působností II. a III. stupně
  • Vytvoření plánovacího kalendáře, který bude ke stažení a vlastního sestavení na webu www.jihocesketrideni.cz
  • Nákup nádob na tříděný odpad pro obce
  • Odborná porada zástupců ORP II. stupně z krajů Jihočeského, Karlovarského a Plzeňského


Pro školy

  • Exkurze na zařízení OH (určeno pro ZŠ a SŠ)
  • Divadelní představení Karlovarského hudebního divadla (určeno pro MŠ)
  • Recyklační kolotoč do zoo
  • Omalovánky Putování vydry Zdeničky