Drobečková navigace

Koronavir > MĚSTA A OBCE > Jihočeské samolepky na kontejnery

Samolepky KOMUNÁLNÍ ODPAD, BIOODPAD a POTRAVINÁŘSKÉ TUKY A OLEJE

Pro rok 2019 pro obce, městyse a města připravuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Krajský úřad Jihočeského kraje samolepky určené na nádoby na komunální odpad (popelnice, kontejnery 1100 l) DO TÉTO NÁDOBY NEPATŘÍ a samolepky na nádoby BIODOPAD a POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY.

Obsahem samolepek na KO je grafické znázornění, které odpady nepatří do směsného komunálního odpadu, protože se jedná o využitelný odpad, který patří do barevných kontejnerů.

Obsahem samolepek na BIOODPAD a POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY jsou naopak informace, které odpady do těchto nádob správně patří.

Samolepky si budete moci vyzvednout osobně na Krajském úřadu Jihočeského kraje,  OZZL, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady - pan Ing. Jiří Soukup, nebo u příslušného regionálního manažera EKO-KOM, a.s.

Dodávka samolepek bude přes příslušného regionálního manažera AOS EKO-KOM, a.s. nebo na Krajském úřadu Jihočeského kraje (OŽP - odd. nakládání s odpady).
Veškeré kontakty zde

 

 

Technická data samolepky KOMUNÁLNÍ ODPAD
  Formát 30 x 14 cm
  Materiál plast  
  Užití exteriér (na nádoby SKO)
  Objednávky do vyčerpání zásob

 

Technická data sameolepky BIOODPAD a POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY
  Formát 21 x 15 cm  
  Materiál plast  
  Užití exteriér (na nádoby)  
  Objednávky do vyčerpání zásob 

OBJEDNÁVKA

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD
  zbývá k objednání objednáno  
  1 134 2 366  
 
BIOODPAD
  zbývá k objednání objednáno  
  1 446 1 054  
 
POTRAVINÁŘSKÉ TUKY A OLEJE
  zbývá k objednání objednáno  
  777 223  

 

  Ukázky samolepek

KOMUNÁLNÍ ODPAD BIOODPAD POTRAVINÁŘSKÉ TUKY A OLEJE
SKO - DO TÉTO NÁDOBY NEPATŘÍ BIOODPAD - DO TÉTO NÁDOBY PATŘÍ TUKY A OLEJE - DO TÉTO NÁDOBY PATŘÍ
pro zvětšení obrázku na něj klikněte