Drobečková navigace

Koronavir > VEŘEJNOST

VEŘEJNOST

V Jihočeském kraji občané třídí papír, sklo, plasty (směsné nebo pouze PET), v mnoha obcích je také zaveden sběr nápojových kartonů (pokud není společně do kontejnerů s plasty). V Jihočeském kraji sídlí mimo jiné největší český závod na recyklaci PET.

Pro třídění komunálních odpadů jsou využívány různé způsoby sběru - z hlediska technického vybavení se rozlišují nádobové způsoby sběru a pytlový způsob sběru.

Základní odpadové komodity jsou odděleně sbírána prostřednictvím kontejnerů na tříděný odpad na ulicích měst a obcí.

Něco málo čísel

4 634 856,00 Kč  stálo pořízení nových kontejnerů do obcí v roce 2019
29 174 ks  je veřejně přístupných kontejnerů pro tříděný sběr v kraji
4 970 ks

 nádob na tříděný odpad bylo pořízeno
 v rámci krajského projektu Intenzifikace sběru v letech 2005 – 2019

5 654 ks  je nádob v individuální sběrové síti (sběr od domu)
585 obcí  je zapojeno do systému EKO-KOM
435 ks  nádob na tříděný odpad bylo pořízeno
 v rámci krajského projektu Intenzifikace sběru v roce 2019
72 obyvatel  připadá na jedno sběrové hnízdo (nádoba na papír, plast a sklo)
66,50 kg  využitelných složek celkem vytřídil každý Jihočech
 (včetně školních sběrů a výkupen)
45,67 kg  využitelných složek vytřídil každý Jihočech
 jen do barevných nádob a pytlů
40,30 %  z celkového počtu nádob na tříděný odpad kraji jsou nádoby na plast
33,30 %  z celkového počtu nádob na tříděný odpad jsou nádoby na papír
22,20%  z celkového počtu nádob na tříděný odpad na sklo
2,90%  z celkového počtu nádob na tříděný sběr jsou nádoby na drobné kovy
1,30%  z celkového počtu nádob na tříděný odpad
 jsou nádoby na nápojové kartony