Drobečková navigace

Koronavir > VEŘEJNOST

VEŘEJNOST

V Jihočeském kraji občané třídí papír, sklo, plasty (směsné nebo pouze PET), v mnoha obcích je také zaveden sběr nápojových kartonů (pokud není společně do kontejnerů s plasty). V Jihočeském kraji sídlí mimo jiné největší český závod na recyklaci PET.

Pro třídění komunálních odpadů jsou využívány různé způsoby sběru - z hlediska technického vybavení se rozlišují nádobové způsoby sběru a pytlový způsob sběru.

Základní odpadové komodity jsou odděleně sbírána prostřednictvím kontejnerů na tříděný odpad na ulicích měst a obcí.

Něco málo čísel

2 468 912,00 Kč  stálo pořízení nových kontejnerů do obcí v roce 2021
33 518 ks  je veřejně přístupných kontejnerů pro tříděný sběr v kraji
5 239 ks

 nádob na tříděný odpad bylo pořízeno
 v rámci krajského projektu Intenzifikace sběru v letech 2005 – 2021(srpen)

9 082 ks  je nádob v individuální sběrové síti (sběr od domu)
592 obcí  je zapojeno do systému EKO-KOM
307 ks  nádob na tříděný odpad bylo pořízeno
 v rámci krajského projektu Intenzifikace sběru v roce 2021 (srpen)
63 obyvatel  připadá na jedno sběrové hnízdo (nádoba na papír, plast a sklo)
70,70 kg  využitelných složek celkem vytřídil každý Jihočechv roce 2020
 (včetně školních sběrů a výkupen)
50,80 kg  využitelných složek vytřídil každý Jihočech v roce 2020
 jen do barevných nádob a pytlů
41,20 %  z celkového počtu nádob na tříděný odpad kraji jsou nádoby na plast
34,10 %  z celkového počtu nádob na tříděný odpad jsou nádoby na papír
20,30%  z celkového počtu nádob na tříděný odpad na sklo
3,30%  z celkového počtu nádob na tříděný sběr jsou nádoby na drobné kovy
1,20%  z celkového počtu nádob na tříděný odpad
 jsou nádoby na nápojové kartony